Milion dwieście tysięcy złotych początkiem całkiem nowego Urzędu w gminie Grodziec