Mówią TAK „Zielonej Transformacji”

 Mówią TAK „Zielonej Transformacji”

W Zespole Szkół Technicznych w Turku odbyła się konferencja podsumowująca projekt Tureckiej Izby Gospodarczej „Akcja – Zielona Transformacja”. Jego celem było m.in. upowszechnienie wiedzy wśród młodzieży o odnawialnych źródłach energii. Jednym z elementów projektu był konkurs „Mój plan na ekobiznesplan”.

Moim pomysłem był ekokosiarz, tak się nazywa moja firma i jest to firma stricte prowadzona przeze mnie czyli jako osobę uczącą się, tylko w wakacje i polega na tym, że kosiłabym trawniki różnym osobom i dzięki temu miałyby skoszone trawniki i zaoszczędziłyby czas – powiedziała Amelia Jaros, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Turku.

Ogłoszenie wyników laureatom konkursu „Mam plan na EkoBiznesplan” – był jednym z elementów konferencji podsumowującej projekt Akcja-Zielona Transformacja, którego koordynatorem była Turecka Izba Gospodarcza.

Jest to projekt edukacyjny skierowany głównie dla dzieci i młodzieży szkół powiatu tureckiego i w ramach tego projektu mieliśmy taką akcję szerokiej edukacji w zakresie zmian klimatu ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii – powiedziała Monika Kozłowska, dyrektor biura Tureckiej Izby Gospodarczej.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty wyjazdowe. Młodzież mogła zapoznać się z funkcjonowaniem farm fotowoltaicznych. Władze powiatu podkreślają, że tego rodzaju przedsięwzięcia to doskonały sposób na kształtowanie postaw proekologicznych oraz upowszechnianie wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Jeżeli tego nie będzie, to nie mamy co mówić o przyszłości, że ta transformacja będzie się działa.
Jeżeli nie będziemy tego wpajać młodym ludziom od najmłodszych lat, że należy w takim czy innym
kierunku iść i że należy tak postępować i to jest uważam dobry kierunek, a że jesteśmy prymusem tej
transformacji, to jest to adekwatne do tego dzisiejszego wydarzenia
– Władysław Karski ,wicestarosta turecki.

Realizację projektu dofinansowano ze środków m.in. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jest to jedna z inicjatyw realizowana w skali kraju, natomiast w przypadku realizacji tego projektu cenne jest zaangażowanie uczniów, angażowanie społeczności lokalnych, jest to priorytet resortu, a także jest to jedna z cenniejszych inicjatyw – powiedziała Katarzyna Zaczek. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zainteresowanie projektem było ogromne. Łącznie wzięło w nim udział ponad 600 osób.