Największa gminna inwestycja zmierza ku końcowi

 Największa gminna inwestycja zmierza ku końcowi

Prawdopodobnie już we wrześniu prace rozpocznie nowa oczyszczalnia ścieków w gminie Rychwał.
Poprzednia była mało wydajna i na dodatek przysparzała wielu problemów.
Nie spełniała bowiem
wszystkich wymagań środowiskowych, co przekładało się na liczne kontrole. Teraz się to zmieni.

Prace trwają, nowa oczyszczalnia rośnie w oczach. Powstaje tuż przy starym obiekcie, który po latach
intensywnej eksploatacji – ze ściekami nie radzi już sobie najlepiej.

Tamta oczyszczalnia mogła przerobić 240 m3 na dobę, ta będzie przerabiała 500 na dobę, a jej możliwości to są takie, że będzie mogła przerobić 650 metrów sześciennych – powiedział Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała.

Oznacza to, że powstająca oczyszczalnia będzie mogła być rozbudowywana w przyszłości, jeśli będzie
taka potrzeba. Będzie też znacznie przyjaźniejsza dla środowiska. To największa inwestycja realizowana
na terenie gminy i miasta Rychwał. Jej wartość to ponad 17 milionów złotych.

Środki pozyskaliśmy z Polskiego Ładu ale również z WRPO czyli UMWW, ale oczywiście żeby pełen montaż finansowy był zrealizowany, to tak daleko poszliśmy, że zwrot Vatu, który nastąpi… Czyli również te 23% VATU wkalkulowaliśmy, żeby to zamknąć – powiedział Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała.

Prace przy budowie są na ukończeniu. Proces jej uruchomienia powinien rozpocząć się we wrześniu.