Najzdolniejsi ze stypendiami starosty

119 uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Koniński otrzymało dziś potwierdzenie zdobycia stypendium naukowego Starosty. Będą otrzymywać po 200 złotych przez 10 miesięcy. To nagroda za doskonałe oceny w zeszłym roku szkolnym.