Negatywna decyzja kuratora oświaty w sprawie ZST

 Negatywna decyzja kuratora oświaty w sprawie ZST

Kuratorium Oświaty w Poznaniu wydało negatywną opinię w sprawie Zespołu Szkół Technicznych w Koninie. Samorząd w tej sprawie złoży zażalenie do Ministerstwa Edukacji i Nauki. W naszym przekonaniu kuratorium popełniło błąd formalny, zaznaczył wiceprezydent Witold Nowak podczas wspólnego posiedzenia trzech komisji stałych Rady Miasta.