Nowe sprzęty w szpitalu dzięki wsparciu samorządów