O hejcie w Internecie i przemocy wobec dzieci

Tragiczna historia Kamila z Częstochowy, który zmarł w wyniku obrażeń po tym, jak znęcał się nad nim ojczym, czy samobójstwo nastoletniego Mikołaja ze Szczecina, który doświadczył wtórej wiktymizacji i hejtu – to tylko dwa przykłady z wielu ostatnio głośnych spraw związanych z nieletnimi, na cierpienie których środowisko na czas nie zareagowało. Te wydarzenia skłaniają samorządy i instytucje pracujące na co dzień z dziećmi do organizowania spotkań, podczas których mówi się o przeciwdziałaniu takim zjawiskom. Jedno z nich odbyło się w Koninie.