O nas

Wielkopolska Telewizja Informacyjna

Wielkopolska Telewizja Informacyjna jest jedyną stacją telewizyjną działającą na konińskim rynku medialnym.
Nadawane przez całą dobę programy obejmują publicystykę, forum samorządowe, a także informacje o wydarzeniach z życia Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski wschodniej. Materiały realizowane przez Telewizję Wielkopolską zamieszczane są także na stronie TV Wielkopolska, działającej na najpopularniejszym portalu społecznościowym, który
z powodzeniem skupia kilkunastotysięczne grono odbiorców, których z miesiąca na miesiąc liczba się powiększa.

Główną ideą przyświecającą działalności TV Wielkopolskiej jest kształtowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku powiatu konińskiego i Wielkopolski w środowisku lokalnym i subregionalnym poprzez informowanie o celach i stylu działania lokalnych samorządów, firm oraz instytucji.

Wielkopolska Telewizja Informacyjna odbierana jest (w przekazie analogowym, cyfrowym i jakości HD) przez ponad 500000 abonentów na terenie całego województwa, a jej stronę www.wielkopolska.tv odwiedza prawie 80 tysięcy internautów miesięcznie. Ze względu więc na zasięg nadawania i siłę opiniotwórczą, stanowi ważne źródło informacji publicznej.

Sieć kablowa INEA kanał 800 HD

Program pod nazwą „Telewizja Wielkopolska” rozpowszechniany jest
za pośrednictwem sieci kablowych na terenie województwa wielkopolskiego
na podstawie koncesji nr 495/K/2021-TK.

WTI Sp. z o.o.

redakcja@wielkopolska.tv

reklama@wielkopolska.tv

Oprócz naszej podstawowej działalności jaką jest codzienna praca redakcyjna, czyli przygotowywanie i relacjonowanie wydarzeń z regionu, przeprowadzanie wywiadów
oraz prowadzenie serwisów informacyjnych, zajmujemy się również:

przygotowanie programów tematycznych

realizacja z koncertów i wydarzeń

produkcja spotów reklamowych

produkcja filmów promocyjnych

INFORMACJE O NADAWCY

Nadawcą programu „Telewizja Wielkopolska” jest Wielkopolska Telewizja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Koninie

Zakładowa 7
62-510 Konin
www.wielkopolska.tv

Numer koncesji: 495/K/2021-TK

Organem właściwym w sprawach telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. 22 5973000
fax 22 597 3180
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej sp. z o.o.:
Tadeusz Wawrzyniak

Beneficjentami rzeczywistymi Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej sp. z o.o.  jest ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej sp. z o.o. tj.
Tadeusz Wawrzyniak

Wpis Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej sp. z o.o.  w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:  https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz wydawane dzienniki lub czasopisma Wielkopolskiej Telewizji Informacyjnej sp. z o.o
są dostarczane pod następującymi nazwami:

TV WIELKOPOLSKA
strona internetowa – www.wielkopolska.tv
Facebook – facebook.com/telewizjawielkopolska/
YouTube – youtube.com/ channel/UCVItG8Ke6xMGhQAi8HP5WCg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0