O nas

Wielkopolska Telewizja Informacyjna

Wielkopolska Telewizja Informacyjna jest jedyną stacją telewizyjną działającą na konińskim rynku medialnym. Nadawane przez całą dobę programy obejmują publicystykę, forum samorządowe, a także informacje o wydarzeniach z życia Wielkopolski,
ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski Wschodniej. Materiały realizowane przez Telewizję Wielkopolską zamieszczane
są także na stronie TV Wielkopolska działającej na najpopularniejszym portalu społecznościowym, który z powodzeniem skupia kilkutysięczne grono odbiorców i z miesiąca na miesiąc ich liczba się powiększa.

Główną ideą przyświecającą działalności TV Wielkopolskiej jest kształtowanie i upowszechnianie pozytywnego wizerunku powiatu konińskiego i Wielkopolski w środowiskach: lokalnym i subregionalnym poprzez informowanie o celach i stylu działania lokalnych samorządów, firm i instytucji.

Wielkopolska Telewizja Informacyjna odbierana jest (w przekazie analogowym, cyfrowym i jakości HD) przez ponad 500000 abonentów na terenie całego województwa, a jej stronę www.wielkopolska.tv odwiedza prawie 80 tysięcy internautów miesięcznie. Ze względu więc na zasięg nadawania i siłę opiniotwórczą, stanowi ważne źródło informacji publicznej.

Sieć kablowa INEA kanał 800 HD

Nadawcą programu pod nazwą „Telewizja Wielkopolska”, rozpowszechnianego
za pośrednictwem sieci kablowych na terenie województwa wielkopolskiego,
na podstawie koncesji nr 500/2012-TK,
jest Wielkopolska Telewizja Informacyjna sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (62-510),
ul. Zakładowa 7. Właścicielem spółki jest Tadeusz Wawrzyniak. Organem właściwym
w sprawach telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
ul. Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9, 01-015 Warszawa, tel. 22 5973000, fax 22 597 3180, www.krrit.gov.pl

WTI Sp. z o.o.

redakcja@wielkopolska.tv

reklama@wielkopolska.tv

Oprócz naszej podstawowej działalności jaką jest codzienna praca redakcyjna, czyli przygotowywanie i relacjonowanie wydarzeń z regionu, wywiady, prowadzenie serwisów informacyjnych, zajmujemy się również:

przygotowanie programów tematycznych

realizacja z koncertów i wydarzeń

produkcja spotów reklamowych

produkcja filmów promocyjnych