O pomocy psychologicznej przy przejściu granicznym w Budomierzu