Od września znacząco wzrosną czynsze za mieszkania. I to nie koniec podwyżek