Oddali cześć ofiarom stanu wojennego w 41. rocznicę jego wprowadzenia

Przedstawiciele różnych środowisk z terenu miasta wspólnie uczcili 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Wspominali przy tym także konińskich działaczy, którzy swoją postawą i poświęceniem narazili się ówczesnym władzom. Aby oddać im cześć, złożyli kwiaty pod kamieniem Solidarności.