Oddział urzędników oddelegowany do wyjaśnienia polskiego ładu