Ogromne straty sadowników

 Ogromne straty sadowników

Klęska w sadach na terenie gminy Stare Miasto to przede wszystkim wina wiosennych
przymrozków, które zaatakowały rośliny już po rozpoczęciu przez nie okresu wzrostu. Ale
pogoda dała się we znaki także w innych gminach powiatu konińskiego.

Sadownicy liczą teraz na wsparcie ze strony państwa.

Największe straty odnotowano w gminie Sompolno, gdzie aż 60% powierzchni zajmują
uprawy sadownicze. Z tego powodu burmistrz ogłosił tam stan klęski żywiołowej.