Ostatni (prawdopodobnie) taki konwent

Kawał dobrze wykonanej roboty. Tak mijającą kadencję – zarówno samorządu powiatowego,
jak i samorządów gminnych – ocenił starosta koniński. Stanisław Bielik wypowiedział te słowa
na konwencie wójtów i burmistrzów aglomeracji konińskiej. Było to prawdopodobnie ostatnie
spotkanie włodarzy gmin i powiatu w tym składzie.