Pierwsi ósmoklasiści Szkoły Podstawowej w Krwonach tematem muralu na ścianie budynku byłej już szkoły