Plastyczny konkurs ekologiczny, dla dzieci z rodzin zastępczych.