Poczta pneumatyczna instalacja pomocna w konińskim szpitalu