PoMost połączył poznańskie uczelnie

Studenci ośmiu poznańskich uniwersytetów i akademii będą mogli uczyć się wybranego przedmiotu na innej, niż rodzima, uczelni. Taką szansę daje porozumienie podpisane między władzami szkół wyższych. Zyskają na tym także studiujący w Poznaniu mieszkańcy naszego regionu.