Powiat koniński wyróżnił najzdolniejszych uczniów

Ponad 177 tysięcy złotych przeznaczył samorząd powiatowy na stypendia dla uzdolnionych uczniów powiatu konińskiego. Z pomocy finansowej może cieszyć się 103 uczniów. W poprzednim roku szkolnym uzyskali oni średnią ocen na poziomie co najmniej 4,75.