Pożar składowiska odpadów – st. kpt. Sebastian Andrzejewski