Poznań Główny – więcej połączeń i łatwiejsze dojście do pociągów

 Poznań Główny – więcej połączeń i łatwiejsze dojście do pociągów

Budowa dodatkowego peronu i rozbudowa przejścia podziemnego na stacji Poznań Główny przekroczyła półmetek. Dzięki pracom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. podróżni zyskają lepszą obsługę – możliwe będzie zwiększenie liczby połączeń i dogodniejsza komunikacja kolejowa. Prace za ok. 100 mln finansowane są z budżetu. Na stacji Poznań Główny zrealizowano już ok. 60% prac, które ułatwią komunikację i usprawnią obsługę podróżnych.

Dłuższe o ponad 200 m przejście podziemne z windami będzie prowadzić przez całą stację – zapewni dogodne dojście na wszystkie perony i poprawi komunikację między dzielnicami Poznania. Dodatkowy peron to sprawniejsza obsługa większej liczby połączeń. Będzie zadaszenie, ławki i jasne oświetlenie, Dobrą orientacje w podroży zapewni nowoczesny system informacji wizualnej i głosowej. Przygotowane zostaną windy oraz ruchome schody. Dla osób niewidomych pomocne będą ścieżki naprowadzające. – Dodatkowy peron na stacji Poznań Główny pozwoli na zwiększenie liczby połączeń oraz ułatwi dostęp do kolei, zwłaszcza do podróży w obszarze aglomeracji. Dzięki inwestycjom PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pociąg staje się coraz częściej wybieranym środkiem komunikacji – zarówno w codziennych dojazdach do szkoły i pracy, jak i podróżach dalekobieżnych – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Przygotowania nowego przejścia i peronu w dobrym tempie Konstrukcja nowej części przejścia podziemnego jest już gotowa między tunelem a dworcem autobusowym. Na ścianach układane są granitowe płyty. Kolejne segmenty tunelu przy Moście Dworcowym i ul. Składowej przygotowuje ciężki sprzęt. Bezpieczną rozbudowę, na głębokości do 7 m, zapewniają ściany szczelinowe i specjalne rozpory. Za Mostem Dworcowym widać ścianki nowego peronu 3a, usytuowanego między obecnym peronem nr 3 a budynkiem galerii handlowej. Obok będą dodatkowe, przebudowane tory oraz urządzenia sterowania. Nowe rozjazdy są już gotowe od strony Ronda Kaponiera. O potrzebie dobrej organizacji prac świadczy jej zakres. Dotychczas z budowy wywieziono ok. tysiąca wywrotek ziemi. Wykorzystano materiał z ok. stu betoniarek, a do zbrojenia zużyto ok. 40 ton stali. Liczby inwestycji :

Nowy peron: długość: 417 m, szerokość: 10,7 m, wysokość: 76 cm

Nowa część przejścia podziemnego: długość: 230 m (łączna długość przejścia podziemnego po rozbudowie: 390 m), szerokość: 6 m, wysokość: 2,7 m

źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.