PPOZ i NFZ – umowy na świadczenia zdrowotne

 PPOZ i NFZ – umowy na świadczenia zdrowotne

Trwają intensywne dyskusje o warunkach zawarcia umów między podmiotami podstawowej opieki zdrowotnej a NFZ na świadczenia zdrowotne na 2023 rok.

W związku z negocjacjami, planowanymi spotkaniami i koniecznością wypracowania wspólnych rozwiązań, umów na razie nie podpisujemy! – informuje Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Warunkom umów na przyszły rok poświęcone było wtorkowe (22 listopada br.) spotkanie w Centrali NFZ. Uczestniczyli w nim Filip Nowak – Prezes NFZ oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowali: Bożena Janicka – Prezes PPOZ, Jarosław Król – członek Zarządu PPOZ oraz Dawid Dombek – przedstawiciel PPOZ.

Stanowisko PPOZ

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia w całej rozciągłości podtrzymało stanowisko dotyczące konieczności waloryzacji stawki kapitacyjnej o wskaźnik inflacji. W tej chwili jest to przedmiotem analizy przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmianie nie uległo również stanowisko dotyczące opieki koordynowanej. W ocenie PPOZ – w obecnym kształcie organizacyjnym i finansowym jest ona nierealna i nie do przyjęcia! PPOZ przyznało jednocześnie, że zmiana systemu jest oczywiście konieczna, ale wymaga: kadr, urealnienia obecnych zapisów i realnych zasad finansowania.

lekarz badający pacjenta - co z umowami na świadczenia zdrowotne

Co na to NFZ?

Centrala NFZ przedstawiała natomiast propozycję zmian w zakresie finansowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym w związku z planowaną modyfikacją wskaźnika 3,2. Temat ten, po analizie przez PPOZ, zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu celem wypracowania spójnego stanowiska.

Istotną kwestią, o której wcześniej sygnalizowali świadczeniodawcy PPOZ, jest konieczność wsparcia informatycznego, jak również dodatkowego finansowania gwarantującego cyberbezpieczeństwo. NFZ poinformował, że jest to zadaniem Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia.

Tematem dalszych ustaleń między stronami ma być konieczność wsparcia w celu utrzymania funkcjonowania małych podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w odległych miejscowościach z niskim zaludnieniem. Centrala NFZ oczekuje na propozycje w tym zakresie.

Do podpisania umów na świadczenia zdrowotne konieczne są wspólne rozwiązania

Strony zaprezentowały swoje argumenty i przedstawiły propozycje. Wyraziły także wolę dalszej współpracy i pilność kolejnego spotkania, w celu wypracowania rozwiązań w omawianych powyżej tematach. Będą one kluczowe przy podjęciu decyzji o przedłużeniu umów na 2023 rok.

W tej chwili pod uwagę podmioty biorą trzy terminy: 30 miesięcy, 18 miesięcy oraz 6 miesięcy. Przy braku wzrostu wskaźnika waloryzacji stawki kapitacyjnej i konieczności dookreślenia stanu finansowego NFZ w 2023 roku PPOZ zaproponowało przedłużenie obecnych umów do 30.06.2023 r. Zasugerowało również konieczność podjęcia prac finansowo- organizacyjnych od kwietnia 2023 r. Biorąc przy tym pod uwagę rozliczenie planu finansowego NFZ za 2022 r., inflacje, spływ składek za styczeń, luty, marzec 2023 r. i co podkreśla Centrala NFZ wydolność finansową NFZ.info:BIURO PPOZ
foto:dentonet.pl/cowzdrowiu.pl