Rada Miasta Konina kończy kadencję

Uczestniczyli w 86 sesjach, podjęli 1102 uchwały, złożyli ponad 600 wniosków i interpelacji. 23 radnych Konina ósmej kadencji oficjalnie pożegnało się ze stanowiskami. Choć ich kadencja upływa 30 kwietnia – dziś wzięli udział w ostatniej, pożegnalnej sesji.