Rada miasta obroniła mandat Krystyny Leśniewskiej

Zgodnie z zapisami w kodeksie wyborczym, radnym w danej gminie może być osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania na jej terenie. A że Krystyna Leśniewska z Rady Miasta Konina kupiła nieruchomość w sąsiedniej gminie, ktoś postanowił wykorzystać tę okoliczność i zawnioskować o wygaśnięcie jej mandatu. W konsekwencji radni zajęli się sprawą i podjęli uchwałę ostatecznie
ją rozstrzygając. Zobaczmy, jak to się skończyło.