Radni jednomyślni w sprawie absolutorium dla burmistrza Rychwała