Program


PONIEDZIAŁEK
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


WTOREK
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


ŚRODA
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


CZWARTEK
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


PIĄTEK
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


SOBOTA
06:30-07:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI, POGODA
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE

19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:30-20:00 EKSPRES WIELKOPOLSKI
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 EKSPRES WIELKOPOLSKI
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE


NIEDZIELA
06:30-07:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:00-07:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
07:30-08:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:00-08:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
08:30-09:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:00-09:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
09:30-10:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:00-10:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
10:30-11:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:00-11:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
11:30-12:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:00-12:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
12:30-13:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:00-13:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
13:30-14:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:00-14:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
14:30-15:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:00-15:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
15:30-16:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:00-16:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
16:30-17:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:00-17:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
17:30-18:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:00-18:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
18:30-19:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:00-19:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
19:30-20:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:00-20:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
20:30-21:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:00-21:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
21:30-22:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:00-22:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
22:30-23:00 PROGRAMY POWTÓRKOWE
23:30-06:30 PROGRAMY POWTÓRKOWE
EKSPRES WIELKOPOLSKI
17:30, 19:30, 21:00, 6:30, 8:00, 10:00, 12:00, 15:00