Reprint Biblii Ostrogskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie