„Rozśpiewana kwarantanna” wyrazem odczuć uczniów na czas pandemii