Rusza ogólnopolska kampania Ministerstwa Finansów
„Weź paragon”

 Rusza ogólnopolska kampania Ministerstwa Finansów„Weź paragon”

PAP/Jan Karwowski

Pod hasłem „Weź paragon” rusza ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna, która ma
uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Akcja prowadzona
będzie do końca sierpnia 2021 r. – poinformowało we wtorkowym komunikacie Ministerstwo
Finansów.


Akcja „Weź paragon” to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa
Finansów. Organizowana jest cyklicznie od 2002 r. Jej celem jest uświadomienie Polakom roli
paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatywnych skutków nierzetelnego
ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących przez przedsiębiorców – poinformował
resort finansów.
„Duża grupa podatników, którzy sprzedają towary i świadczą usługi, ma taki obowiązek.
Jednak część przedsiębiorców uchyla się od obowiązku instalowania kas. Są również i tacy,
którzy mimo tego, że posiadają kasę rejestrującą, nie ewidencjonują wszystkich swoich
obrotów, a powinni to robić za każdym razem” – napisano.
„Takie nadużycia zmniejszają wpływy z VAT do budżetu państwa, co w efekcie negatywnie
wpływa na społeczeństwo (…). Zmniejsza to konkurencyjność uczciwego sprzedawcy lub
usługodawcy, który rzetelnie płaci VAT (…), takie zachowania przyczyniają się (także – PAP) do
powiększenia szarej strefy i w efekcie osłabiają polską gospodarkę” – wyjaśniło MF.
W akcji „Weź paragon” chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali
sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji – napisano w
komunikacie.
„Otrzymanie paragonu to prawo konsumenta i podatnika. Paragon jest potwierdzeniem, że
kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni
nieuczciwego przedsiębiorcy” – mówi cytowany w komunikacie resortu minister finansów,
funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.
Jak podano, jednym z najczęstszych motywów uchylania się od opodatkowania jest
nierejestrowanie zawartych transakcji i co za tym idzie – niewydawanie paragonu fiskalnego
nieuważnemu klientowi, bądź zbieranie paragonów fiskalnych, których klient nie zabrał ze
sobą. „Może to mieć dalsze konsekwencje, czyli wystawianie tzw. +pustych faktur+ – właśnie
na podstawie niewydanych lub nieodebranych paragonów fiskalnych” – dodano.
Resort poinformował, że często spotykaną sytuacją w punktach sprzedaży jest próba
wydawania potwierdzenia zapłaty kartą płatniczą jako paragonu.
„Wydruk z karty stanowi wyłącznie dowód zapłaty kartą płatniczą lub kredytową i nie
zastępuje paragonu fiskalnego” – podkreśliło MF.
Innym przykładem nieuczciwego działania przedsiębiorców jest wydawanie paragonu
niefiskalnego w gastronomii – jako paragon funkcjonuje tu często rachunek lub paragon
kelnerski, w którego przypadku wartość podatku VAT z reguły i tak jest pobierana od
konsumenta. Jak wyjaśniono, to konsument ostatecznie płaci podatek w cenie towaru lub
usługi, ale nie trafia on do budżetu, lecz do kieszeni sprzedawcy.
„Ma to duże znaczenie z punktu widzenia uczciwej konkurencji, ponieważ osłabia
przedsiębiorców, którzy rzetelnie płacą podatki” – dodano.
„Kiedy przedsiębiorca nie wystawia paragonów fiskalnych, traci przez to budżet państwa, a
tym samym wszyscy obywatele. Dlatego tak ważne jest branie i wydawanie paragonów
fiskalnych – to dowód uczciwego obrotu gospodarczego” – zaznaczył resort finansów.

źródło: PAP