Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kaliskim

 Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kaliskim

Mimo panującej pandemii, wciąż można korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kaliskim. W tym okresie porady udzielane są wyłącznie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Dane kontaktowe znajdują się w rozwinięciu wiadomości.

Porad prawnych udzielają adwokaci, radcy prawni oraz doradca obywatelski. Rejestracja petentów odbywa się pod numerem: 62 5014204 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub mailowo: pomocprawna@powiat.kalisz.pl

źródło/zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Kaliszu