Sołtysi ambasadorami programu Czyste Powietrze

Najlepiej znają potrzeby lokalnych społeczności, a niekiedy w małych miejscowościach są jedynym pewnym źródłem informacji o różnych gminnych inicjatywach. Sołtysi, bo o nich mowa, mają teraz pomóc w rozpowszechnieniu informacji o programie Czyste Powietrze. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Koninie.