Sportowcy, seniorki i 400 tys. zł na nowy dach

 Sportowcy, seniorki i 400 tys. zł na nowy dach

Minister Zbigniew Hoffmann zagościł w Chełmnie nad Nerem. Podczas wizyty poinformował o przekazaniu dotacji na remont dachu kościoła parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Po spotkaniu złożył kwiaty przy Ścianie Pamięci w obozie Kulmhof, a następnie udał się do Grzegorzewa, gdzie odwiedził obiekty, które już wcześniej otrzymały dofinansowanie od rządu, aby porozmawiać z osobami je użytkującymi oraz zapoznać się ze stanem przebiegu prac budowlanych.

Minister, członek Rady Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Zbigniew Hoffmann poinformował o przekazaniu ponad 400 tys. zł dotacji z budżetu państwa na remont dachu kościoła parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie nad Nerem. Świątynia ucierpiała podczas wichur, które przeszły nad Wielkopolską w lutym bieżącego roku. Na spotkaniu, podczas którego została podpisana umowa na zadanie dotacyjne, udział wzięli także I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, proboszcz ks. Krzysztof Kaczmarek oraz wójt gminy Grzegorzew Bożena Dominak.

– Cieszę się, że jako poseł z Wielkopolski Wschodniej mogłem pomóc w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych do wykonania remontu dachu kościoła w Chełmnie. Dziękuję także Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wsparcie i przekazanie środków z budżetu państwa, dzięki czemu jeszcze przed zimą Ksiądz Proboszcz będzie mógł zakończyć prace remontowe. Kościół w Chełmnie jako zabytek wymaga szczególnej opieki, a rząd Prawa i Sprawiedliwości uruchamia kolejne środki dedykowane ochronie konserwatorskiej, ponieważ troska o dziedzictwo kulturowe jest elementem naszej tożsamości – mówił minister Zbigniew Hoffmann

Kwota dotacji wynosi  401 012,36 zł i została przyznana przez Prezesa Rady Ministrów z ogólnej rezerwy budżetowej Wojewodzie Wielkopolskiemu. Całość inwestycji wynosi 480 794,56 zł.

– Spotykamy się przy kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, zbudowanym w stylu neogotyckim w 1875 roku. W lutym tego roku przez nasz region przechodziły ogromne wichury, w wyniku których ucierpiał dach Kościoła. Bardzo dziękuję Panu Ministrowi za wsparcie. Dzięki środkom finansowym z budżetu państwa, w części której dysponentem jest Wojewoda Wielkopolski, możliwa będzie naprawa dachu. Wszyscy wiemy jak wielkie znaczenie ma ten remont dla lokalnej wspólnoty, dlatego bardzo się cieszymy, że dziś możemy Państwu przekazać umowę, a Ksiądz Proboszcz już z pewnością szykuje się do uruchomienia prac remontowych, aby zdążyć przed zimą – dodała wicewojewoda Niestrawska.

Ksiądz proboszcz Krzysztof Kaczmarek podkreślił, że bez wsparcia z budżetu państwa remont dachu nie byłby możliwy.  – Bardzo dziękuję Panu Ministrowi i Pani Wojewodzie – podkreślił.

Podczas wizyty w powiecie kolskim minister Zbigniew Hoffmann odwiedził także muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, gdzie przy Ścianie Pamięci w Lesie Rzuchowskim złożył kwiaty.

Następnie spotkał się z seniorkami w grzegorzewskim Klubie Seniora, który powstał w 2017 roku dzięki rządowemu wsparciu finansowemu w wysokości blisko 148 tys. zł. W 2021 roku Klub otrzymał dotację na funkcjonowanie w wysokości blisko 30 tys. zł, a w 2022 roku przyznano mu dofinansowanie w wysokości blisko 27 tys. zł. W sumie, w ramach Programu Senior Plus, wsparcie dla powiatu kolskiego w latach 2016-2022 wyniosło 1,53 mln zł.

Podczas wizyty w gminie Grzegorzew minister Zbigniew Hoffmann spotkał się także z przedstawicielami Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew, gdzie trwa realizacja zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie”. Zrealizowanie inwestycji będzie możliwe dzięki dofinansowaniu z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu „Polski Ład”, które wynosi 990 tys. zł, przy czym całość inwestycji opiewa na kwotę 1 174 628 zł.

źródło: inf./fot.: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu