Spotkanie z białoruskim opozycjonistą w WSKM w Koninie