Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska szansą na unijne fundusze?