Światowy Dzień Wody

 Światowy Dzień Wody

Dziś przypada Światowy Dzień Wody, ustanowiony przez ONZ w 1992 roku. Problem braku wody występuje na całym świecie. W wielu regionach Polski występuje susza hydrologiczna, a stan poziomu wód z roku na rok jest coraz niższy. Zmiany klimatyczne to jedno, ale ma także, a może przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za sytuację hydrologiczną.

Dlatego organizacje takie jak Polska Akcja Humanitarna, które oprócz niesienia pomocy potrzebującym na całym świecie, działają m.in. na rzecz ochrony środowiska, prowadzą liczne akcje, które mają uświadomić nam jak my, naszymi działaniami możemy mądrze gospodarować zasobami wodnymi i wpłynąć na poprawę sytuacji hydrologicznej na całym świecie.

Polska Akcja Humanitarna przygotowało szereg materiałów edukacyjnych, dla nauczycieli by mogli przeprowadzić specjalne lekcje dla uczniów poświęcone problemowi braku wody na świecie, a oto jeden ze spotów przygotowany przez PAH specjalnie na okoliczność Światowego Dnia Wody