Taniec, śpiew i plastyka czyli wakacje z konińskim domem kultury