Trwa konkurs ,,Nasz pomysł na ochronę środowiska”

 Trwa konkurs ,,Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie
pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym
nas świecie.


Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.

Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.


Przedmiotem VI edycji Konkursu jest przygotowanie i zrealizowanie przez trzyosobowy zespół uczniów pochodzących z jednej szkoły kalendarza na rok 2022 propagującego zachowania proekologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska na terenie województwa wielkopolskiego

 • Format kalendarza A3 (297 mm x 420 mm ) – pionowo
 • Kalendarz powinien zawierać stronę tytułową,
 • Ilość stron kalendarza: 13 stron,
 • Każda strona musi zawierać kalendarium o wymiarach minimalnych 297 mm x 180 mm, pozostała część powinna zawierać proponowane
  zachowania proekologiczne w najbliższym otoczeniu – dom, szkoła, gmina w dowolnej formie np. rysunek, grafika, komiks, opis działania.
 • Każdy miesiąc powinien poruszać jedno zagadnienie dotyczące ochrony środowiska i przyrody natomiast poszczególne miesiące powinny różnić
  się między sobą w zakresie proponowanych zagadnień,
 • Wymagany jest zapis na elektronicznym nośniku danych.
  Prace należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej (zapis na powszechnie dostępnym i stosowanym nośniku danych (np. płyta CD, płyta DVD, przenośna pamięć USB – tzw. „pen drive”) na adres: rząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Środowiska, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

  Czas trwania VI edycji Konkursu od 2 lutego 2021 r. (data ogłoszenia) do 10 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali.

  Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu i wzięcia w nim udziału.

  źródło: Samorząd Województwa Wielkopolskiego