Uczczono pamięć dzieci, które nigdy się nie urodziły