Uczniowie klas mundurowych złożyli przysięgę

To ogromnie ważne wydarzenie dla naszych uczniów i wywierające duży wpływ na ich przyszłe, dorosłe życie, a na pewno na ten czas spędzony w szkole – tak o złożonej dziś przysiędze przez uczniów klas mundurowych i ślubowaniu na sztandar przez pozostałych, mówiła dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie dyrektor Ewa Dąbrowska.