Uczyli się, jak ratować ludzi w różnych okolicznościach

Zgodzicie się zapewne państwo ze mną, że nie ma nic cenniejszego niż ludzkie życie. Niestety, niewielu z nas potrafi prawidłowo zareagować w sytuacji, gdy ktoś potrzebuje pomocy. A jest to bardzo cenna umiejętność. Dlatego w Turku postanowiono zorganizować kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla chętnych mieszkańców powiatu. Co cieszy, frekwencja była duża.