Udaremniono handel nielegalnym towarem w powiecie konińskim