Uhonorowano rychwalskich pracowników oświaty

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych. Z tej okazji tradycyjnie organizowane są uroczystości, na których
wręczane są nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. W ten właśnie sposób
doceniono pracowników oświaty w gminie Rychwał.