W Barłogach oddali hołd bohaterskim powstańcom

W Szkole Podstawowej w Barłogach w gminie Grzegorzew odbyły się uroczystości poświęcone 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Program artystyczny oraz wykład regionalisty Pawła Andersa poprzedziło złożenie kwiatów pod symboliczną tablicą upamiętniającą bohaterskich powstańców.