Więcej zieleni, mniej miejsc parkingowych?

 Więcej zieleni, mniej miejsc parkingowych?

Ma być więcej zieleni, a mniej betonu. Taki jest cel modernizacji Placu Wolności w Koninie. Prace trwają i mają się zakończyć jeszcze w czasie wakacji.

Plac Wolności w Koninie to obecnie wielki plac budowy. Z nawierzchni zerwano już część kostki brukowej. W tych miejscach mają pojawić się drzewa i atrakcje wodne.

Od Domu Zemełki posadzimy dwa rzędy drzew, są to lipy drobnolistne. One będą biały kilka metrów wysokości i dadzą dużo cienia… W stronę północną będzie element wodny, o 22 metrów długości i 2 szerokości, tam będzie płynąć woda i będzie można się schłodzić, odpocząć przy tych drzewach – powiedział Paweł Adamow, zastępca prezydenta Konina.

Na takie zmiany z utęsknieniem czekają mieszkańcy i goście miasta.

Byśmy chcieli utrzymać tych miejsc najwięcej jak się da, na pewno nie będzie ich od strony Domu Zemełki i prawdopodobnie od urzędu, na pewno będą od stronnych zachodniej, dla niepełnosprawnych i myślę, że od strony restauracji też warto było by je uruchomić, mimo, że w projekcie ich nie ma – powiedział Paweł Adamow, zastępca prezydenta Konina.

Władze miasta zapowiadają, że po zakończeniu inwestycji będą rozmawiać z przedsiębiorcami i mieszkańcami o możliwych rozwiązaniach, które mogą zadowolić wszystkie strony.