Wielka akcja straży pożarnej w Ceninie Zabornym pow. Słupecki