Wielki Tydzień w licheńskim sanktuarium

 Wielki Tydzień w licheńskim sanktuarium

W Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele katolickim najważniejsze dni w roku liturgicznym – święte Triduum Paschalne. Wierni wspominają pamiątkę Wieczerzy Pańskiej – Ostatniej Wieczerzy Starego Testamentu i Pierwszej Wieczerzy Nowego Testamentu.


Wielki Czwartek to także dzień ustanowienia dwóch sakramentów – Eucharystii i kapłaństwa.
W trakcie czwartkowego „Chwała na wysokości Bogu” po raz ostatni w świątyni odezwały się
dzwony i organy. Ich dźwięk usłyszymy dopiero w Wielką Sobotę, gdy kapłan oznajmi światu
triumf Jezusa Chrystusa nad śmiercią.
Uroczystej celebracji w licheńskiej bazylice w Wielki Czwartek przewodniczył ks. Bogusław Binda MIC, przełożony licheńskiej wspólnoty marianów.

„Dzisiaj mamy ogromną katechezę pokory, gdy Pan Jezus obmywa uczniom nogi. Bóg stał się
człowiekiem, aby człowieka z powrotem do Siebie doprowadzić. Tylko czy człowiek jest tego
świadom? Czy widzi te starania samego Boga, który z miłości do niego uniżył się tak bardzo? I czy człowiek tę lekcję pokory rozumie i przyjmuje?”

powiedział na początku homilii ks. Binda

Już dzisiaj, w Wielki Piątek chrześcijanie na całym świecie wspominać będą męczeńską
śmierć Jezusa Chrystusa na Golgocie. W licheńskiej bazylice uroczysta Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00. Z kolei w Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 20. Zgodnie z tradycją, tego dnia wierni modlą się przy grobie Pana Jezusa. W tym roku w licheńskim sanktuarium warta przy grobie Pańskim miała być pełniona przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących z 33. w Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Jednakże ich przyjazd do Lichenia w Wielką Sobotę został odwołały w związku z dekretem bpa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z dnia 26 marca, w którym hierarcha zakazał pełnienia straży przy grobach Pańskich na terenie diecezji włocławskiej.

W Wielką Sobotę Liturgia Wigilii Paschalnej bez obrzędu poświęcenia ognia. Nie będzie też procesji rezurekcyjnej.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny w Wielką Sobotę będzie odbywać się na zewnątrz kościoła św. Doroty oraz w wyznaczonych punktach parafii (także na wolnym powietrzu) z zachowaniem norm sanitarnych.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. w bazylice o 6.00, 7.30, 10.00, 12.00, 16.00 i 18.00.

Spowiedź w nawie głównej bazyliki w Wielki Czwartek od godz. 11.00 do 18.00, Wielki Piątek i Wielką Sobotę od godz. 10.00 do 18.00.


Księża marianie przypominają, że zgodnie z obowiązującymi restrykcjami sanitarnymi, w
licheńskiej bazylice jednocześnie może przebywać 350 osób. Jednocześnie stróże licheńskiego sanktuarium zachęcają do włączenia się w celebrację Triduum Paschalnego poprzez sanktuaryjne media społecznościowe.

źródło/zdjęcia: Biuro Prasowe Sanktuarium Maryjnego w Licheniu Starym