Wielkie ćwiczenia służb w Wilczynie

 Wielkie ćwiczenia służb w Wilczynie

Jak wyglądają działania ratownicze, jakim sprzętem dysponują służby poszukiwawcze, co
potrafią polscy żołnierze, policjanci i strażacy. Tego wszystkiego będzie się można
dowiedzieć w Wilczynie. Jutro odbędzie się tam wydarzenie pod nazwą Akademia
Ratownicza Sarex-24.

W wydarzeniu organizowanym od lat w różnych częściach kraju udział biorą wojsko, policja,
straż pożarna, straż graniczna i inne służby ratownicze. Jak przyznają uczestnicy ćwiczeń,
doświadczenie podczas nich zdobyte bardzo się przydaje.

Co roku ćwiczeniom służb towarzyszą pikniki pod nazwą Akademia Ratownicza Sarex-24.
Jeden z nich w sobotę odbędzie się w Wilczynie. Jego atrakcją będzie pokaz sprzętu
używanego przez służby, a także warsztaty i szkolenia, np. z udzielania pierwszej pomocy
medycznej.

Podczas pikniku będzie się też można zaciągnąć do wojska.

Piknik odbędzie się na plaży Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilczynie. Jego
początek o 10.