Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa świętuje jubileusz 20-lecia