Wielkopolska wieś i miasto Konin przez pryzmat historii