Wielkopolski Samorząd ogranicza marnowanie żywności

 Wielkopolski Samorząd ogranicza marnowanie żywności

29 września obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił organizację dwóch konkursów wspierających działania ograniczające straty i marnowanie żywności w Wielkopolsce.

Region Wielkopolski to szeroko rozwinięty obszar produkcji różnorodnej żywności zasilającej rynki lokalne, krajowy i zagraniczne. Ograniczenie strat i niemarnowanie żywności ma bardzo ważne znaczenie dla nas jako konsumentów oraz naszego środowiska. Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od 2017 roku zajmuje się problemem marnotrawstwa i strat żywności, kiedy zaczął realizować międzynarodowy projekt z programu Interreg Europa. W sierpniu 2021 przyjęty został również program „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

Konsumenci od kilku lat zwracają szczególną uwagę na kwestię produkcji żywności oraz tego by nie była ona marnowana. Podstawą w rozsądnym zagospodarowaniu żywności jest wyrobienie dobrych nawyków, ale również uświadomienie skali problemu, jakim jest marnowanie żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego swoje działania skupił wokół edukacji najmłodszych konsumentów, dzieci i młodzieży. Przeprowadzane są także akcje skierowane do przedsiębiorców, np. z zakresu innowacyjnych rozwiązań i ulepszeń, które mogą przyczyniać się do ograniczenia wyrzucania produktów spożywczych. Organizowane są dwa konkursy, na których realizację przeznaczono 320 tys. zł z Budżetu Województwa Wielkopolskiego –


mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego programu ogłosił dwa konkursy dotacyjne. Pierwszy konkurs pt. „Wielkopolskie jadłodzielnie” skierowany jest do lokalnych samorządów z województwa wielkopolskiego, na których utworzenie jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Jadłodzielnie to punkty, w których ludzie dzielą się żywnością zdatną do spożycia, czyli Ci którzy zakupili lub ugotowali za dużo, zostawiają żywność dla wszystkich innych, którzy mają na nią ochotę. Jadłodzielnia powinna być wyposażona w chłodnię dla produktów wymagających ciągu chłodniczego oraz regał na warzywa, owoce czy opakowane produkty sypkie. Pula środków do rozdysponowania to 170 tys. złotych, termin składania wniosków trwa do 8 października 2021 r. Z kolei drugi konkurs pt. „Mobilne kuchnie warsztatowe” skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski.

W ramach wspierania rozwoju i funkcjonowania tych organizacji możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu mobilnych kuchni warsztatowych przystosowanych do gotowania na zewnątrz i spełniających normy sanitarne, służących prowadzeniu wydarzeń i instruktaży jak zagospodarowywać żywność, szczególnie tą zagrożoną zmarnowaniem w gospodarstwach domowych. W przypadku tego konkursu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 150 tys. złotych na doposażenie wielkopolskich organizacji pozarządowych​.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

zajmujących się ograniczaniem marnotrawstwa żywności. Termin składania ofert trwa do 20 października 2021 r. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i- rozwoju-wsi